dr Magdalena Jarzębowska

Prezes Fundacji, dr nauk biologicznych, mgr ochrony środowiska. Jej specjalności biologiczne to zoologia…