dr Magdalena Jarzębowska

Prezes Fundacji, dr nauk biologicznych, mgr ochrony środowiska. Jej specjalności biologiczne to zoologia i ekologia. Ukończyła również studia podyplomowe z chemii. To jej głos usłyszycie najczęściej dzwoniąc do JAKU.