dr Magdalena Jarzębowska

Prezes Fundacji, dr nauk biologicznych, mgr ochrony środowiska. Jej specjalności biologiczne to zoologia…

Joanna Palka

biolog, doktorantka w Instytucie Nauk o Ziemi UJ w Krakowie. Jej główne zainteresowania biologiczne…

Kamil Szczepka

mgr biologii i geologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykonawca licznych ekspertyz i inwentaryzacji…