dr Magdalena Jarzębowska

Prezes Fundacji, dr nauk biologicznych, mgr ochrony środowiska. Jej specjalności biologiczne to zoologia i ekologia. Ukończyła również studia podyplomowe z chemii. To jej głos usłyszycie najczęściej dzwoniąc do JAKU.

Joanna Palka

biolog, doktorantka w Instytucie Nauk o Ziemi UJ w Krakowie. Jej główne zainteresowania biologiczne to ewolucja eksperymentalna oraz ekologia. W JAKU prowadzi zajęcia z genetyki i mikrobiologii.

Kamil Szczepka

mgr biologii i geologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykonawca licznych ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych. W JAKU jest przede wszystkim “ulubionym panem od przyrody” w przedszkolach oraz prowadzi warsztaty przyrodnicze dla dzieci w terenie.