„JAKU w powijaku”

Wszyscy, którzy bacznie śledzą nasze poczynania wiedzą, że między czerwcem a wrześniem realizowaliśmy projekt rozwojowy z programu FIO Małopolska Lokalnie. Dzięki dotacji mieliśmy szanse zastanowić się, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jak zapewnić sobie ciągłość finansowania.