Poznawanie przyrody, czyli nudne „przyrody” początki :)

Osobiście nie cierpię tych pierwszych lekcji zaczynających rok szkolny, gdy program nauczania serwuje na tematy w stylu: „dziedziny biologii”, „czego będziemy się uczyć na przyrodzie”, „źródła wiedzy o przyrodzie”. Zawsze rodzą ona mój wewnętrzny konflikt: zainteresowanie ucznia kontra program. Jeszcze ciepłe od wakacyjnego słońca dzieciaki domagają się ciekawostek o zwierzętach, chcą rozmawiać o jadach, rekinach i kolcach.